การตรวจสอบระบบทำความเย็นแอมโมเนีย (สารทำความเย็น R717 ) NH3

สารทำความเย็นแอมโมเนีย R717 มักพบการใช้ในอุตสาหกรรมโรงน้ำเเข็งหรืออุตสากรรมห้องเย็น เนื่องจากมีประสิทธภาพในการทำความเย็นสูงและมีราคาถูกเมื่อเทียบกับสารทำความเย็นชนิดอื่น แต่สารแอมโมเนียมีคุณสมบัติเป็นพิษเมื่อมีการรั่วไหลของสารในระบบทำความเย็น ซึ่งบางครั้งมีอันตรายถึงชีวิต

ตามกฎกระทรวง 2554 เกี่ยวกับระบบทำความเย็นแอมโมเนียระบุไว้ สรุปหัวข้อสำคัญดังนี้

1. อุปกรณ์ในการทำความเย็น หมายถึง คอมเพรสเซอร์ ต้องติดตั้งวาล์วสวิทช์ตัดความดันและเกจวัดเเรงดันทุกเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ระบายความดัน หมายถึง วาล์วนิรภัยหรือชอบเรียกกันว่า safety valve ต้องติดตั้งทุกตัวที่เห็นว่าเป็นภาชนะรับแรงดัน(สังเกตแต่ละจุดมี วาวล์วสามทางเพื่อใส่วาวล์วนิรภัย 2 ชุด)

2. อาคารสถานที่ ต้องมีการระบายในห้อง(ในห้องเย็น)ให้หมดภายใน 20 นาที (ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ให้กับผู้ปฎิบัติงานในบริเวณห้อง)

3. ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและสถานประกอบการ

ถัง cylinder NH3

ต้องการตรวจสอบระบบทำความเย็น(R717)แอมโมเนีย(NH3) ติดต่อที่นี่