จากประสบการณ์ทำงานโรงงานกว่า 15 ปี และงานวิทยากร จึงกลั่นออกมาเป็นงานบริการทางวิศวกรรม

เบื้องต้น เน้นงาน สนับสนุนความปลอดภัย เป็นหลัก เช่น ตรวจรับรองความปลอดภัย เครน เฮี๊ยบ ลิฟต์ขนส่ง ภาชนะรับแรงดัน ระบบทำความเย็นแอมโมเนีย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกลเป็นหลัก รวมถึงการรับรองระบบเครื่องจักรหลักและบริภัณฑ์ และล่าสุดงานตรวจรายงานการจัดการพลังงานประจำปี สำหรับโรงงานควบคุม และ อาคารควบคุม ที่กฎหมายบังคับให้ตรวจ(แท้จริงแล้วภาพรวมเกิดประโยชน์กับองค์กรในด้านต้นทุนพลังงาน) ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา